http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідні високий рівень підготовки, лідерські якості, вміння використовувати засвоєний матеріал на практиці, відповідати сучасним вимогам до спеціаліста. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін.

 На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і використовує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії велику увагу приділяють власному удосконаленню, підвищенню педагогічної майстерності, тому весь час працюють з педагогічною та фаховою літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, де також обговорюють підсумки взаємовідвідуваня занять.

Всіх викладачів комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, творчо мислити. Досвід, майстерність і патріотизм – ось ті риси, що притаманні колективу циклової  комісії.

http://www.zoofirma.ru/