http://www.zoofirma.ru/

Відділення технічних та соціальних дисциплін

            На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями :

174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 

141 Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка

галузь знань 14 Електрична інженерія

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з електроенергетики , електротехніки та електромеханіки

 

231 Соціальна робота

ОПП Соціальна робота

галузь знань 23 Соціальна робота

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи

022 Дизайн

ОПП Графічний дизайн

галузь знань 02 Культура і мистецтво

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з дизайну

Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей.

Детальніше...

Циклова комісія дизайну та соціальної роботи

    

Сучасне уявлення про дизайн в цивілізованому світі розглядається набагато ширше, ніж промислове чи предметне проєктування. І дійсно, в будь-якій області діяльності людини, будь то мистецтво, будівництво або політика ми стикаємося з поняттям дизайну.

Детальніше...

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Циклова комісія автоматизації та електричної інженерії готує фахівців у галузях знань 15 Автоматизація та приладобудування та 14 Електрична інженерія за спеціальностями  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Циклова комісія працює за ліцензією на проведення освітньої діяльності за рівнем підготовки "фаховий молодший бакалавр".

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/