http://www.zoofirma.ru/

Студентська рада

Органи студентського самоврядування Житомирського     технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури представлені Студентською радою, Профспілковим комітетом студентів та Радою гуртожитку. Кожен з цих структурних підрозділів є легітимним і здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ЖТК КНУБА та власних Положень.

Студентська Рада — виконавчий орган студентського самоврядування при Житомирському технологічному коледжі, який забезпечує реалізацію права студентів  брати активну участь в організації навчально-виховного процесу  та дозвілля студентів, і сприяє  консолідації, саморозвитку, професійній і особистісній самореалізації студентської молоді.

Студентська рада коледжу своїм основним завданням декларує захист, представництво та реалізацію прав та інтересів студентства, розвитку  потенціалу  студентів через залучення до процесу прийняття рішень та реалізації ініціатив кожного студента закладу.

У 2016 році було обрано нове Правління Студентської ради коледжу, що гідно продовжує славні традиції Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури.

Успішну та різносторонню діяльність Студентської ради забезпечують 6 комітетів.

Комітет навчально-наукової діяльності забезпечує контроль за навчальною успішністю студентів, здійснює підтримку невстигаючих; сприяє залученню студентів до наукових досліджень та участі в науково-практичних конференціях, подає рекомендації для отримання додаткових стипендій та  винагород студентам-відмінникам та науковцям.

Комітет організації культурного дозвілля та морально-етичного виховання відповідає за організацію культурного відпочинку студентів коледжу, тематичних вечорів, конкурсів, диспутів, культурно-масових заходів.

Комітет спортивно-масової роботи здійснює популяризацію здорового способу життя та залучення студентів до занять у спортивних секціях, організовує заходи спортивного спрямування, змагання з різних видів спорту між групами, відділеннями

Комітет інформації та зв’язків з громадкістю має своїми обов’язками інформувати студентів про рішення студентської ради, підтримувати зв'язки з іншими навчальними закладами, співпрацювати з благодійними фондами, вести власну сторінку у «Студентському прес-центрі», оформлювати та подавати інформацію про проведені заходи  на сайт коледжу.

Комітет дотримання виконавської дисципліни веде контроль за станом відвідування студентів та дотриманням ними правил внутрішнього розпорядку, приймає участь у вирішенні різнорівневих конфліктів.

Комітет екологічного та трудового виховання відповідає за озеленення  прилеглої території коледжу, станом прибирання у навчальних кабінетах; організовує трудові акції з прибирання, закріплених територій, військового кладовища, берегової лінії міської річки, парків тощо; надає допомогу ветеранам педагогічної праці у налагодженні побуту та самообслуговуванні

 

http://www.zoofirma.ru/