http://www.zoofirma.ru/

Співпраця з ЗВО

Заклади вищої освіти ІІІ- IV рівнів акредитації, в яких випускники
ВСП Житомирського технологічного фахового коледжу КНУБА
мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном

з/п

Спеціальність

ЗВО ІІІ-IV рівня

1.

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Національний авіаційний університет (НАУ)
Київський національний університет технологій та дизайну
Державний університет «Житомирська політехніка»
Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова
Житомирський національний агроекологічний університет
Вінницький національний технічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ)
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ)

2.

Електроенергетика, електротехніка та елктромеханіка

3.

Компютерна інженерія

Київський національний університет будівництва і архітектури
Інститут інноваційної освіти Київського національного  університету будівництва і архітектури
Державний університет «Житомирська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Вінницький національний технічний університет
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
Харківський національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (ХАІ)

4.

Інженерія програмного забезпечення

5.

Економіка 

Київський національний університет будівництва і архітектури
Інститут інноваційної освіти Київського національного  університету будівництва і архітектури
Київський національний університет технологій та дизайну
Державний університет «Житомирська політехніка»
Житомирський національний агроекологічний університет
Вінницький національний технічний університет
Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)

6.

Фінанси, банківська справа та страхування

7.

Хімічні технології та інженерія

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (спеціальність «Хімічна технологія» )
Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро)
Національний лісотехнічний університет (м. Львів)

8.

Лісове господарство

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
Житомирський національний агроекологічний університет (спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство»)
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (спеціальність «Обладнання лісового комплексу»)

9.

Соціальна робота

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (м. Київ)
Інститут журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв
Академія праці і соціальних відносин (м. Київ)
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка
 Державний університет «Житомирська політехніка»  (спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»)
Чернігівський державний технологічний університет
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»(м. Житомир)
Одеський національний медичний університет
Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці)
Житомирський державний університет ім. Івана Франка

10.

Дизайн

Київський національний університет будівництва і архітектури
Інститут інноваційної освіти Київського національного  університету будівництва і архітектури
Київський національний університет технологій та дизайну
Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
Київський національний університет культури і мистецтв
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Львівська національна академія мистецтв
http://www.zoofirma.ru/