http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

В цикловій комісії підготовку фахових молодших бакалаврів спеціальностей «Економіка», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» здійснюють три кандидати економічних наук, викладачі-методисти та спеціалісти вищої категорії.

 

 Основним завданням циклової комісії фінансово-економічних дисциплін є всебічний розвиток особистості здобувачів освіти та формування пізнавального інтересу до спеціальності в освітньому процесі. Викладачі постійно працюють над розвитком інтелектуальних і творчих здібностей студентів та підвищенням рівня компетентностей.

За роки існування циклової комісії створена належна матеріально-технічна база, що дозволяє готувати кадри на високому рівні та реалізувати принцип ступеневої підготовки фахівців фінансово-економічного профілю.

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін велику увагу приділяє  активним методам навчання, які активізують пізнавальну діяльність здобувачів освіти і спонукають їх до активної розумової і практичної діяльності, такі як: ділові ігри, економічні тренінги, рішення ситуаційних завдань, проведення брейн-рингів. Традиційно на цикловій комісії проводяться наукові конференції та круглі столи, де студенти мають можливість презентувати свої дослідницькі роботи присвячені основним проблемам розвитку економіки та фінансів України.

Одним з важливих напрямків діяльності циклової комісії є організація освітніх та виховних екскурсій для студентів фінансово-економічних спеціальностей на підприємства та фінансово-кредитні установи Житомирщини

Головною складовою підготовки фахових молодших бакалаврів є практична підготовка здобувачів освіти. Студенти проходять виробничу та технологічну практики на підприємствах та фінансово-кредитних установах області, які в подальшому при можливості стають стартом у професійній кар’єрі випускників. Основна маса студентів пишається обраною професією, зацікавлена у придбанні знань, на що вказують позитивні відгуки  під час їх опитування.

Це є ознакою цілеспрямованої роботи викладачів циклової комісії  та інших фахівців коледжу.

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 Термін навчання:

 •  2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;
 •  1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійні фахові спеціальні компетентності:

Здобувачі фахової передвищої освіти з фінансів, банківської справи та страхування вивчають всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.

Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» повинен:

 •  усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансової системи (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінансові ринки, банківська система та страхування);
 • використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • інше.

Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

 •   спеціаліста з фінансової роботи
 •   фахівця банківської установи та інших фінансових установ
 •   кредитний інспектор
 •   інспектор обмінного пункту 
 •   інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
 •   фахівця страхової компанії, експерт-консультант із страхування
 •   фахівця з податків та зборів, податкового інспектора
 •   фінансового контролера
 •   брокера з цінних паперів, фахівець з біржових операцій
 •   фінансового консультанта, аналітика з питань фінансово-економічної безпеки

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-       Інститут інноваційної освіти КНУБА  

-       Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

 

Спеціальність «Економіка»

Термін навчання:

 •  2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти;
 •  1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна, заочна

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

Професійні фахові спеціальні компетентності:

Здобувачі фахової передвищої освіти з економіки вивчають функціонування будь-якого підприємства (організації), незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми господарювання.

Економіст повинен:

 • володіти методами спостереження, опису, класифікації та систематизації економічних процесів;
 • співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу економічних процесів;
 • виконувати контрольні функції у сфері економіки;
 • використовувати економіко-математичні методи обробки інформації під час вирішення професійних завдань;
 • володіти навиками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати  інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності та інше.

Фахові молодші бакалаври підготовлені для  професійної діяльності з економіки. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрачання коштів, аналізувати результати роботи підприємства, впроваджувати нові ефективні методи!

За спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських та зарубіжних підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

Після закінчення коледжу випускники працюють на посадах:

 •   економіст;
 •   економіст із ціноутворення, з договірних та претензійних робіт;
 •   економіст з фінансової роботи;
 •   економіст з праці;
 •   економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;
 •   логіст;
 •   фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами,  фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 •   консультант з ефективності підприємництва;
 •   помічник керівника виробничого підрозділу;
 •   помічники керівників малих підприємств та інші.

Випускники можуть продовжити навчання закладах вищої освіти:  

-       Київський національний університет будівництва і архітектури,

-      Інститут інноваційної освіти КНУБА  

-      Державний університет «Житомирська політехніка»,

-       Поліський національний університет,

-       Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

-       Київський національний торговельно-економічний університет та інші

http://www.zoofirma.ru/