http://www.zoofirma.ru/

    ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

На відділенні ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:

-   121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення"

галузь знань 12 Інформаційні технології

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

-   123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 Освітньо-професійна програма "Комп’ютерна інженерія"

галузь знань 12 Інформаційні технології,

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

 

- 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма “Фізична культура і спорт”

 галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Освітня кваліфікація - фаховий молодший бакалавр з фізичної культури і спорту

 

 

 

017 Фізична культура і спорт

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», передбачає підготовку фахівців для роботи в дитячих юнацьких клубах фізичної підготовки; дитячих юнацьких спортивних школах; фітнес центрах та центрах оздоровчого спрямування; клубах, дитячих кімнатах за місцем проживання на підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів бізнесової і комерційної діяльності для проведення спортивно-масової роботи.

 

Детальніше...

121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення – спеціальність, спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у майбутньому буде тільки зростати!

Детальніше...

123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки.

У процесі навчання здобувачі освіти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж; підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, здобувачі освіти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем.

Детальніше...

http://www.zoofirma.ru/