http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

187 Деревообробні та меблеві технології

 

Код спеціальності

187

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

На базі 9-х класів - 3 роки 10 місяців

 

На базі 11-х класів та після професійно – технічних  училищ - 2 роки 10 місяців

Назва галузі

18 Виробництво та технології

Спеціальність

Деревообробні та меблеві технології

Освітньо-

професійна програма

Деревообробні та меблеві технології

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 187 Деревообробні та меблеві технології

Задоволення стійкого попиту роботодавців на підготовку фахових молодших бакалаврів з обробки деревини та меблевого виробництва в галузі деревообробки, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в галузі механічної обробки деревини, в процесі проектування, конструювання  та виготовлення меблевих та столярних виробів, відповідно до загальнодержавних та міжнародних стандартів фахової передвищої освіти.

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Професія фахівця-технолога деревообробки є і буде актуальною та потрібною завжди. Деревообробка – це інтелектуальна, високотехнологічна професія, яка розвивається і вдосконалюється в усьому світі. Фахова освіта дозволить обіймати посади дизайнера-конструктора меблів і дерев’яних виробів, інженера-технолога лісопильного, столярного та меблевого виробництв. Підприємці та виробники деревообробної галузі, часто звертаються до нас в коледж  у пошуках інженерно-технологічних спеціальностей, пов’язаних із вирощуванням лісу, заготівлею деревини, деревообробного і меблевого виробництв.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Механічне оброблювання деревини
 • Основи конструювання виробів із деревини
 • Основи проектування деревообробних цехів
 • Обладнання галузі
 • Сушіння і захист деревини
 • Основи технології меблевого виробництва
 • Комп’ютерна графіка
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Деревинознавство
 • Матеріалознавство
 • Економіка підприємств
 • Основи технології лісопильно-дерервообробних виробництв
 • Основи метрології  і стандартизації
 • Основи охорони праці
 • Основи технології столярно-будівельного виробництва
 • Виробництво деревних композиційних матеріалів
 • Опорядження деревини та деревних матеріалів
 • Виробництво спеціальних виробів із деревини
 • Технологія дерев’яного домобудування.

 

Випускники спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології  здобувають необхідні навички та компетенції з виготовлення столярно-меблевих виробів, зокрема мають можливість працювати на лісопромислових та деревообробних підприємствах, у проектно-конструкторських, проектно-технологічних  на таких посадах:

 • технолог,
 • конструктор,
 • начальник цеху,
 • майстер цеху,
 • бригадир,
 • відкривають власні приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Випускники спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології володіють сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки, а також конструювання виробів із деревини за допомогою нового сучасного програмного забезпечення,  проектування виробництва та застосування нових сучасних видів технології виготовлення столярно-меблевих виробів, приймають участь в розробленні відповідної конструкторсько-технологічної документації, володіють методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих та столярних  виробів, проводять аналіз стану виробництва та визначають напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть в подальшому продовжити своє навчання за скороченим терміном в:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 • Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 • Поліський національний університет.

 

 

205 Лісове господарство

 

 

 

Код спеціальності

205

Форма навчання

Денна  і заочна

Термін навчання

На базі 9-х класів - 3 роки 10 місяців

 

На базі 11-х класів та після професійно – технічних  училищ - 2 роки 10 місяців

Назва галузі

20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність

Лісове господарство

Освітньо-професійна програма

Лісове господарство

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з лісового господарства

 

 

 

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 Лісове господарство

 

 

 

Задоволення стійкого попиту роботодавців на підготовку фахових молодших бакалаврів з даної спеціальності.  

 

Надати здобувачам освіти теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків у вирішуванні практичних проблем в галузі лісового господарства, у  державних та приватних підприємствах, розроблення заходів з підвищення ефективності та технічного забезпечення  лісового  господарства, з урахуванням потреб  заінтересованих сторін, тенденцій  розвитку лісової спеціальності, ринку праці, збереження довкілля України.

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

 

Професія фахівця з лісового господарства  є і буде актуальною та потрібною завжди. Фахова освіта дозволить обіймати посади на підприємствах та інститутах галузі лісового господарства. Це спеціальність яка  вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання з метою задоволення потреб в лісових ресурсах.

 

 

 

Спеціальні дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 

 • Ботаніка  
 • Лісове грунтознавство  
 • Геодезія
 • Лісозахист
 • Лісівництво
 • Механізація лісогосподарських робіт
 • Лісова таксація і лісовпорядкування
 • Дендрологія
 • Лісові культури і лісомеліорація
 • Деревинознавство і лісове товарознавство
 • Економіка та організація лісового господарства
 • Комп’ютеризація лісогосподарського виробництва
 • Основи мисливствознавства
 • Недеревні ресурси лісу
 • Лісоексплуатація

 

 

 

Випускники спеціальності 205 Лісове господарство здобувають необхідні навички та компетенції з:

 

 

 

 • застосування знань, умінь, наявних досліджень й практичного досвіду  ведення лісового та мисливського господарства у виробничій діяльності. 
 • організації виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства.
 • об’єктивного оцінювання стану дерев, лісостанів, особливості їх росту,  а також стану мисливських угідь.
 • проведення лісівничих вимірювань із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій.
 • створення, вирощування та формування лісових насаджень, володіння методами природнього відновлення лісів.
 • вибору  типового устаткування та машини для вирішення професійних завдань.
 •  реалізації ефективних заходів з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів.
 • ефективної оцінки  та використання лісової продукції.
 • Розуміння проектної документації, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.
 • організації роботу малих колективів виконавців.
 • Формування почуття  відповідальності за виконану роботу.
 • Формування  екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи, як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля.

 

 

 

 Випускники спеціальності 205 Лісове господарство можуть працювати в :

 

 • Технік лісового господарства
 • Технік-лісопатолог; 
 • Технік-таксатор; 
 • Інспектор з охорони природи;
 • Технік-ґрунтознавець; 
 • Технік-мисливського господарства; 
 • Інспектор з охорони природи;
 • Технік із лісозаготівель;
 • Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів;
 • Майстер виробничого навчання; Інструктор виробничого навчання; 
 • Помічник керівника малого підприємства (без аппарату управління);
 • Інструктор виробничого навчання, лаборант (освіта), майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, технолог– наставник, педагог професійного навчання.

 

 

 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

 

 

Випускники спеціальності 205 Лісове господарство вміють -  організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства; оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь,  проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій, реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів,  ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію, нести відповідальність за результати своєї діяльності, здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

 

 

 

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

 

 

 

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть в подальшому продовжити своє навчання за скороченим терміном в:

 

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 • Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 • Поліський національний університет.

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

Код спеціальності

161

Форма навчання

Денна 

Термін навчання

На базі 9-х класів - 3 роки 10 місяців

 

На базі 11-х класів та після професійно – технічних  училищ - 2 роки 10 місяців

Назва галузі

16  Хімічна інженерія та біоінженерія

Спеціальність

Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійна програма

Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 161 Хімічні технології та інженерія

Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Професія фахівця з хімічної технології та інженерії є і буде актуальною та потрібною завжди. Фахова освіта дозволить обіймати посади на підприємствах та інститутах галузі хімічних технологій. Організація технологічних процесів, яка орієнтована на успішну діяльність хімічних виробництв, що спирається на теоретичні та практичні основи хімічної технології та інженерії, а також створення нових і вдосконалення перспективних хімічних технологій, з урахуванням таких актуальних питань у світі як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки. Фахівці спеціальності Хімічна технологія та інженерія потрібні у якості технік-технологів, технік-конструкторів, техніків із стандартизації, технік-лаборантів, на підприємствах хімічного профілю, у якості співробітників лабораторій інших виробництв. Формування майбутнього молодшого спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах України.

Спеціальні дисципліни, які вивчають здобувачі освіти:

 • Органічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Виробництво деревних плит
 • Основи проектування виробництва плитних матеріалів
 • Виробництво деревних композиційних матеріалів
 • Піднімально-транспортні засоби
 • Деревинознавство
 • Основи автоматики та АВП
 • Виробництво і застосування полімерів
 • Хімія деревини і ВМС
 • Оздоблення деревних плит
 • Основи технології ЦПВ
 • Комп’ютерні технології
 • Виробництво клеєних матеріалів
 • Основи технології деревообробних виробництв
 • Процеси та апарати

 

Випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія здобувають необхідні навички та компетенції з:

 • розробки технологічного процесу виробництва деревних плит та пластиків,
 • ефективно здійснюють технологічний контроль на кожній технологічній стадії,
 • розробляють технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції,
 • користуються проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології,
 • проводять хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

 

 Випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія можуть працювати в:

 • компаніях, підприємствах та інститутах галузі хімічної переробки деревини,
 • в сфері охорони навколишнього середовища,
 • займати посади в проєктних групах,
 • підприємствах деревообробної, плитної та паперової промисловості;
 • в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях;
 • хімічних лабораторіях,
 • в лабораторіях на підприємствах деревообробної та хімічної переробки деревини.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Випускники спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія вміють - розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Здобувачі освіти, які закінчили навчання в коледжі, можуть в подальшому продовжити своє навчання за скороченим терміном в:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;
 • Український державний хіміко-технологічний університет.

 

http://www.zoofirma.ru/