http://www.zoofirma.ru/

Циклова комісія обробки деревини та хімічних технологій

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Термін навчання:

  •  3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
  •  2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

Професійні фахові спеціальні компетентності:

-         організовувати виконання виробничих завдань з ведення лісового та мисливського господарства;

-         оцінювати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту, а також стан мисливських угідь;

-         проводити лісівничі вимірювання із вибором засобів вимірювання згідно встановлених рекомендацій;

-         реалізовувати ефективні заходи з підвищення продуктивності насаджень, їх біологічної стійкості, ощадливого використання лісових ресурсів;

-         ефективно оцінювати та використовувати лісову продукцію;

-         нести відповідальність за результати своєї діяльності.

 

 Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з:

-         вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

-         формування лісових та декоративних насаджень;

-         озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

-         організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

-         організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини

 

Фахівці з лісового господарства можуть працювати в компаніях, підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, займати посади в проектних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

 

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-            Київський національний університет будівництва і архітектури

-            Інститут інноваційної освіти КНУБА    

-            Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-            Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

-            Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, м. Харків;

-            Житомирський національний агроекологічний університет;

 

Спеціальність 187  "Деревообробні та меблеві технології"

 Випускники даної спеціальності є техніками-технологами у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів.

 

  Термін навчання:

  • 3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
  • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

 Форма навчання: денна, заочна

 Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

Професійні фахові спеціальні компетентності:

-          обґрунтовувати і розробляти технологічний процес виготовлення  виробів з деревини та меблевих виробів;

-          розробка нових, сучасних конструкцій столярно-меблевих виробів,  конструкторсько-технологічної документації та її оформлення;

-          володіти методикою конструювання меблевих виробів, зокрема, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;

-          здатність проектувати вироби з деревини та приймати участь в розробленні відповідної технологічної документації;

-          володіти методикою підбору сучасних матеріалів для виготовлення меблевих виробів.

 Високий рівень підготовки наших студентів надає їм можливість розробляти:

 -                нові, сучасні конструкції столярно-меблевих виробів; 

 -                конструкторсько-технологічну документацію, використовуючи сучасне програмне забезпечення та правильно її оформляти;

 -                технологічний процес виробництва столярних та меблевих виробів;

 -                 поопераційний маршрут оброблення деталей та складання виробів у процесі їх виготовлення;

 -                контролювати порядок технологічних операцій та їх виконання; проводити розрахунки норм витрат сировини, матеріалів;

 -                проводити аналіз стану виробництва та визначити напрямки розробки (вдосконалення) технологічного процесу.

 Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з механічної обробки деревини, проектування меблевих, столярних виробів; виготовлення меблів, столярних виробів.

 Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, конструкторів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, відкривають приватні підприємства з випуску меблевих та столярних виробів.

 Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

 -                Київський національний університет будівництва і архітектури;

 -                Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

 -                Національний  університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

 -                Житомирський національний агроекологічний університет.

 

 Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Термін навчання:

  •   3 роки 10 місяців на основі базової  загальної середньої освіти
  •   2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр

Професійні фахові спеціальні компетентності: розробляти технологічний процес виробництва деревних плит та пластиків, ефективно здійснювати технологічний контроль на кожній технологічній стадії, розробляти технологічні процеси виробництва паперу і картону та процеси їх переробки на нові види паперово-картонної продукції, користуватися проектно-конструкторською документацією, використовуючи нові комп'ютерні технології, проводити хімічні аналізи якості сировини та продукції, використовуючи різні методи якісного та кількісного аналізу.

 

Спеціалісти підготовлені для професійної діяльності з хімічної переробки деревини та рослинної сировини.

Випускники працюють на:

-         підприємствах деревообробної, плитної та паперової промисловості;

-         в проектно-конструкторських та проектно-технологічних організаціях;

-         хімічних лабораторіях.

 

Після закінчення коледжу спеціалісти працюють на посадах технологів, начальників та майстрів цехів, бригадирами, на  посадах керівників.

Випускники можуть продовжити навчання в таких закладах вищої освіти:  

-            Київський національний університет будівництва і архітектури

-            Інститут інноваційної освіти КНУБА  

-            Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;

-            Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

-            Український державний хіміко-технологічний університет.

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

http://www.zoofirma.ru/