http://www.zoofirma.ru/

Булінг чи конфлікт

В навчальному закладі проведено відеолекторій  на тему «Булінг чи конфлікт?»

Незаперечним є той факт, що у процесі соціалізації, який долає кожна дитина, не обійтися без конфліктів. Адже вона поступово вчиться розуміти і сприймати те, що інша дитина може мати зовсім протилежну думку. Звісно, це часто призводить до конфлікту. Проте це просто одноразова ситуація зіткнення інтересів, складова частина людського спілкування, а не булінг. Хтось може бути нечутливим, безвідповідальним, незрілим, злим і навіть агресивним, але не вчиняти булінгу.

Без підтримки дорослих вирішити ці проблеми  дитина не може.

Саме тому, потрібно акцентувати увагу на інформаційну компетентність усіх без виключення учасників освітнього процесу щодо вміння розрізняти ознаки конфлікту та булінг. Варто розуміти і пам’ятати таке.

По-перше, для булінгу (цькування) характерний дисбаланс сил – владний дисбаланс між кривдником і потерпілим, різниця у фізичному розвитку, рівні соціально – психологічної адаптованості, соціальному статусі, стані здоров’я(наявності інвалідності чи особливих освітніх потреб), ментальному розвитку тощо. Під час конфлікту кожна дитина вільно висловлює свої погляди, думки, дисбалансу сил не відслідковує.

По-друге, булінг (цькування) майже завжди має злий умисел, коли метою дій кривдника є умисне заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, бажання підпорядковувати потерпілого своїм інтересам та/або спричинення його соціальної ізоляції. Конфлікт не має чітко визначеної мети принизити чи заподіяти шкоди.

По-третє, булінг -систематичність (повторюваність) діяння-учинення в різних формах насильства (фізичного, економічного, психологічного, сексуального, зокрема за допомогою засобів електронної комунікації) двічі та більше разів стосовно тієї самої особи, а конфлікт – одноразові ситуації.

Усім учасникам освітнього процесу важливо навчитися розрізняти ознаки булінгу і конфлікту для позитивного вирішення складних ситуацій.

http://www.zoofirma.ru/