http://www.zoofirma.ru/

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до дипломного проектування для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Програма передвипускної практики студентів Житомирського технологічного коледжу зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Програма технологічної практики студентів Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломного проєкту для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство»

«Методичні рекомендації для виконання звітів з  переддипломної практики» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та  продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство»

 

 

http://www.zoofirma.ru/