http://www.zoofirma.ru/

 Програма фахових випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст» та осіб, які здобули вищу освіту на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Програма фахових випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня "кваліфікований робітник", "молодший  спеціаліст" та осіб, які здобули вищу освіту на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем "фаховий молодший бакалавр" за спеціальністю 205 "Лісове господарство".

Програма вступних випробувань з предмету «Історія України» для вступників до Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році.

Програма вступних випробувань з предмету «Історія України» для вступників до Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури на основі базової загальної середньої освіти у 2022 році

Програма вступних випробувань з предмету «Математика» для вступників до Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році.

Програма вступних випробувань з предмету «Математика» для вступників до Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури на основі базової загальної середньої освіти у 2022 році

Програма вступних випробувань з предмету «Українська мова» для вступників до Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури на основі базової загальної середньої освіти у 2022 році

Програма вступних випробувань з предмету «Українська мова та література» для вступників до Відокремленого структурного підрозділу Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році 

Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів спеціальності 051 «Економіка» на базі освітньо-кваліфікаційного ступеня "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" та осіб, які здобули вищу освіту на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем "фаховий молодший бакалавр".

Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі освітньо-кваліфікаційного ступеня "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" та осіб, які здобули вищу освіту на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем "фаховий молодший бакалавр".

Програма фахових вступних випробувань для абітурієнтів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі освітньо-кваліфікаційного ступеня "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" та осіб, які здобули вищу освіту на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем "фаховий молодший бакалавр".

Програма ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на навчання до коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Програма ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на навчання до коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Програма фахового вступного випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст» на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр»  за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування

Програма фахового вступного випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст» та осіб, які здобули вищу освіту на навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка», галузі знань 14 «Електрична інженерія»

 

 

http://www.zoofirma.ru/