http://www.zoofirma.ru/

Вікторина на тему "Do you like English"

22 лютого в межах тижня циклової комісії гуманітарних дисциплін викладачем англійської мови Тетяною КАРПЛЮК була проведена вікторина на тему "Do you like English" - "What do you know about Great Britain". Метою вікторини було узагальнити та поглибити знання студентів з теми "Велика Британія"; підвищити пізнавальний інтерес студентів до мови через комунікацію та говоріння; удосконалити уміння використовувати мову під час висловлювання. Наприкінці вікторини закріпили свої знання написанням тесту.
On February 22, as part of the week of the cycle commission of humanitarian disciplines at the college, English teachers conducted a quiz on "Do you like English" - "What do you know about Great Britain". The purpose of the quiz was to summarize and deepen the students' knowledge of the topic of Great Britain. To increase students' cognitive interest in the language through communication and speaking. To improve their ability to use the language in speaking. At the end of the quiz, they consolidated their knowledge by writing a test.

Офіційні установи

Найбільш популярне

http://www.zoofirma.ru/