http://www.zoofirma.ru/

20.06.2024р. відбулася онлайн – конференція

20.06.2024р. відбулася онлайн – конференція розгляду та обговорення проєкту освітньо- професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньо – професійного ступеню фаховий молодший бакалавр ВСП ЖТФК КНУБА із стейкхолдерами.


В обговоренні освітньо – професійної програми взяли участь:
Курилло Т.В – старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Державного університету “Житомирська політехніка” .
Рокицький В.С – тренер - викладач зі спортивної акробатики, ДЮСШ Житомирської міської ради.
Крук М.З – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Державного університету “Житомирська політехніка” ,Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
Викладачі фізичного виховання ЦК фізичного та патріотичного виховання ВСП ЖТФК КНУБА:
Шевцов В.В – спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, керівник фізичного виховання,
Пузіна О.С – спеціаліст вищої категорії , викладач- методист, голова ЦК, голова робочої групи ОПП 017 Фізична культура і спорт.
Опанащук Ю.М – спеціаліст II категорії.
Ярмоленко В.С – спеціаліст I категорії.
У ході діалогу голови робочої групи освітньої - професійної програми зі стейкхолдерами було обговорено мету, освітні компоненти, що сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей та досягненню програмних результатів навчання.

Офіційні установи

Найбільш популярне

http://www.zoofirma.ru/